İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP’nin hayata geçirmeye çalıştığı kanun teklifleri ile yandaşlarına, akrabalarına yeni rant ve iş alanları açmayı amaçladığını söyledi. “Kendilerine denetimden ve şeffaflıktan uzak yeni bir rant ve siyasi alan yaratıp yandaş ve akrabalara yeni iş imkânları oluşturmayı amaçlıyorlar” diyen Ataş, vatandaşın ise ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Sarayın günlük harcamasının 10 milyon TL’nin üzerinde olduğunu ifade eden Ataş, “Ağır ekonomik koşullar altında ezilen vatandaşlarımızın sırtına bir de sarayın israf ve keyfî harcamaları binmiştir” dedi. “Unutulmamalıdır ki siyasi partiler ve iktidarlar geçicidir” diyen Milletvekili Ataş, “Ne devlet hafızası, ne de Türk milletinin vicdanı bu yapılanları unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasına yönelik kanun teklifi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuştu. Parti grubu adına söz alan Ataş, düzenlemede yerel yönetimlere yetki ve görev verilmemesine tepki gösterdi.

HANİ YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEKTİNİZ? 

Milletvekili Ataş, “Sürekli yerel yönetimleri güçlendirdiğini söyleyen iktidar, her fırsatta tam tersi hareket etmektedir” dedi. Milletvekili Ataş, “Düzenlemeye göre Ajansın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri Bakan tarafından üç yıllığına atanmaktadır. Ajans Başkanı ile 2 Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır. Bu atamalarda alt ve üst yaş sınırı, eğitim şartları, görev süresi biten üyelerin yeniden atanıp atanamayacağı, bu üyelerin kaç kez görev yapabileceği sorularının cevabı belirsizdir. Atama yapılacak üyelerin taşıması gereken nitelik ve şartların kanunda açıkça belirtilmesi gerekirdi. Kurumun daha işlevsel çalışması ve kuruluş amacını yerine getirmesi için Bakanlık ve belediyeler sürece dâhil edilmeliydi. Yani bu düzenlemeyi yapmak yerine Bakanlık ve Bakanlıkla beraber yerel yönetimlere yetki ve görev vermek daha uygun olurdu. Sürekli yerel yönetimleri güçlendirdiğini söyleyen iktidar, her fırsatta tam tersi hareket ederek merkezî yönetimi daha da güçlendirecek adımlar atmaktadır” diye konuştu.  

AMAÇ YENİ RANT ALANLARI OLUŞTURMAK, YANDAŞLARA VE AKRABALARA YENİ İŞ OLANAKLARI SAĞLAMAK 

Amacın kurum oluşturup çevre sorunlarını halletmek, kaynakları verimli kullanmak değil; kendilerine denetimden ve şeffaflıktan uzak yeni bir rant ve siyasi alan yaratıp yandaş ve akrabalara yeni iş imkânları oluşturmak olduğuna dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş,  “Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Kuruma atamalarda liyakat yerine siyaset tercih edilecek; eski siyasiler, akraba ve yandaşlar kuruma atanacak; onlara ballı maaşlar verilecektir. Sonrası malum, devletin diğer kurumları gibi güvenilirliğini daha ilk günden kaybedecekler” dedi. 

AĞIR EKONOMİK KOŞULLAR ALTINDA EZİLEN VATANDAŞLARIMIZIN SIRTINA BİR DE SARAYIN İSRAF VE KEYFÎ HARCAMALARI BİNMİŞTİR 

“AKP iktidara geldiğinde devleti küçültüp, israfı azaltıp, harcamaları kısarak daha verimli bir yapı oluşturacağını iddia ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada devleti küçültmek yerine büyüttüler, israf ve harcamayı kısmak yerine daha da artırdılar” diyen Ataş, şunları söyledi: 2003 yılında kamuda 2,2 milyon kişi çalışırken 2019 yılında bu sayı 4,6 milyona çıkmıştır. Kamuda çalışan sayısı yüzde 100’den daha fazla artmıştır. Sayıştay tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığının yıllık harcaması ise 2019 yılında bir önceki yıla göre 4 kat artmış, 3,6 milyar Türk lirasına yükselmiştir. Sarayın günlük harcaması 10 milyon TL’nin üzerindedir. Ağır ekonomik koşullar altında ezilen vatandaşlarımızın sırtına bir de sarayın israf ve keyfî harcamaları binmiştir. 

SORUNLARIN TEMELİNDE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ VARDIR 

Türkiye’nin yaşadığı sorunların temelinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olduğunu dile getiren Ataş, mevcut sistem yüzünden denetlenebilirliğin ortadan kalktığı, hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alındığını söyledi. Ataş, “AKP’nin iktidar olduğu günden bugüne ülkemiz yönetimden dış ilişkilere, ekonomiden siyasete, adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda büyük değişim yaşadı. Bu değişim çözülmeyi bekleyen büyük sorunlar da yarattı. Ülkemizin bugün yaşadığı siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunların  temelinde partili Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi vardır. Bu sistem yüzünden denetlenebilirliğin ortadan kalktığı, hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alındığı, yargının siyasallaştığı, bağımsız ve özgür medyanın yok edildiği, devlet kurumlarının itibarını ve inandırıcılığını yitirdiği, hesap verilebilir ve şeffaflığın ortadan kalktığı, eğitimin niteliksizleştiği, kamuda liyakat yerine sadakatin tercih edildiği, millî güvenlik sorunlarının yaşandığı, toplumsal kutuplaşmanın giderek derinleştiği bir dönemden geçmekteyiz” şeklinde konuştu. 

NE DEVLET HAFIZASI, NE DE TÜRK MİLLETİNİN VİCDANI BU YAPILANLARI UNUTMAYACAKTIR 

İktidarın tükendiğini, hayata geçirmeye çalıştığı sistemin çöktüğünü dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bu ucube sistemden bir an önce dönmezsek oluşan tahribatı ortadan kaldırmak da bir o kadar zaman alacaktır” dedi. Ataş, Meclis’teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Gelinen on sekiz yılın sonunda iktidar tarafından dile getirilen ekonomi, hukuk, demokrasi ve eğitim alanındaki reform söylemleri bu sistemin çöktüğünün, bu iktidarın tükendiğinin en büyük göstergesidir. Bu süreçte devletimize büyük zararlar verildi. Bu ucube sistemden bir an önce dönmezsek oluşan tahribatı ortadan kaldırmak da bir o kadar zaman alacaktır. Oluşturulan tahribatın ve bozulan devlet düzeninin yeniden icrası için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in söylediği, her zaman belirttiği gibi bir an önce iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek bu ucube sistemden vazgeçmeliyiz. Unutulmamalıdır ki siyasi partiler ve iktidarlar geçicidir, asıl olan Türk devletidir, büyük Türk milletinin geleceğidir. Ne devlet hafızası, ne de Türk milletinin vicdanı bu yapılanları unutmayacaktır”

ATAŞ: "BU YAPILANLARI UNUTMAYACAKTIR" 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP’nin hayata geçirmeye çalıştığı kanun teklifleri ile yandaşlarına, akrabalarına yeni rant ve iş alanları açmayı amaçladığını söyledi.
SİYASET 4.12.2020 14:50:00 0