MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz aldığı konuşmasında; 2021 yılına girilirken ülkenin etrafındaki tüm alanların hareketlendiğini belirterek, “Bilhassa Hazar, Basra, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz arasında kalan tüm alanlarda yoğun ve hızlı gündemlerin yaşanıyor oluşu asla dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Bu bölge, ülkemizin de içerisinde olduğu, dahası millî güvenlik ve bekamızı doğrudan ilgilendiren, mücavir alanımız olarak sayabileceğimiz sınırı kapsamaktadır.” dedi.

 AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETTİ

 Özdemir, 23 Kasım 2020 günü Avrupa Birliği tarafından sürdürülen İrini Harekatı kapsamında Libya'ya doğru seyreden ve insani yardım taşıyan Türk Bayraklı gemiye müdahale edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Yunan bir komutanın emrindeki Alman Deniz Gücüne mensup askerlerce tam bir korsanlık edasıyla müdahale edilen gemimiz ve personelinin maruz kaldığı muamele uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kadar Avrupa Birliğinin Libya konusundaki iki yüzlülüğünün de dışa vurumu olmuştur.” dedi.

AB SABIKASINA YENİ KARA LEKE EKLEMİŞTİR

 NATO kapsamı dışında icra edilen bir harekâtta NATO üyesi olan Türkiye’nin bayrağın taşıyan bir geminin açıkça hedef alındığını belirten Özdemir; “Akdeniz'de insani yardım gemilerinin durduran Avrupa sığınmacıları denizin orta yerinde ölüme iten paydaşlarının yanında sabıkasına yeni bir kara leke daha eklemiştir. Avrupa Birliğinin şimdiye kadar Libya'da darbeci Hafter'e ulaşan yardımlara sessiz kalması ise üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur ve hiç şüphe yoktur ki Avrupa'nın samimiyetini de tartışmaya açmaktadır. Oysa çok değil, birkaç gün evvel Hafter'in Libya'da Sirte ve Cufra'ya yığınak yapmaya başladığı silah ambargosunun Hafter lehine delindiği Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Elbette bütün bunlar bizi Libya'ya olan taahhütlerimizi yerine getirmeye, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı savunma kararlılığımızdan da geriye asla döndüremeyecektir.” açıklamasında bulundu.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ MÜCADELEMİZ EGEMENLİK HAKLARIMIZIN GEREĞİ

2019 yılında Libya'yla imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasının, Doğu Akdeniz'de kuzey ve batı sınırlarını ortaya çıkardığını ifade eden Özdemir şöyle devam etti: “Hakça ve adilce bir paylaşımın yegâne çıkış yolu olarak benimsenmesi gereken Doğu Akdeniz'de, ülkemizle birlikte Kıbrıs Türklüğünün hak ve menfaatlerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin kendi deniz yetki alanlarında gerçekleştirdiği arama, tarama ve sondaj faaliyetlerini eleştiren ve karşısında duran çevrelerin temelsiz yaklaşımlarının devam etmesi özellikle diğer ülkelerin Doğu Akdeniz üzerindeki çıkarlarının ne derecede büyük olduğunu göstermektedir. Türkiye açısından Doğu Akdeniz konusunun öncelikli olarak egemenlik meselesi olduğu asla unutulmamalıdır.”

İNSANLIĞIN HUZURUNUN TESİS EDİLDİĞİ KÜRESEL SİSTEME İHTİYAÇ VAR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, böylesi bir dönemde dikkat çeken ana hususun Birleşmiş Milletlerin yapısının ve işlevinin sorgulanması olduğunu ifade ederek, “İnsanlığın huzurunun tesis edilmediği bir küresel sistemin önümüzdeki yüzyılda arzu edilen istikrar ve barış ortamının ağırlığını karşılayabileceğine dair haklı endişeler artmıştır. Sadece belirli ülkelerin söz sahibi olduğu, diğerlerinin ise dikkate alınmadığı bir yapının insanlığın ihtiyacını karşılayamayacağı, adil bir düzeni sağlayamayacağı açıktır. Bu şartlarda, ülkemiz haklı olarak dünyanın 5'ten büyük olduğu çağrısını yapmakta, insanlığın kaderinin sadece 5 ülkenin ellerinde olamayacağını ilan etmektedir ve bu çağrının günden güne haklılığı da görülmektedir.” açıklamasında bulundu.

 

DEVLETİN GÜCÜ MİLLETİN GÜVENİNE BAĞLIDIR

Bir ülkenin güçlü olduğunu gösteren sadece askerî gücü, ekonomisi ya da diğer imkânları olmadığını ifade eden Dışişleri Komisyonu üyesi Özdemir; “Bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu hangi ölçülerde kendi insanına sahip çıktığı ve dolayısıyla kendi milletinin de ona ne derecede güven duyduğuyla ilgilidir.” açıklamasında bulunarak, Kovid-19 salgını döneminde Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne derecede büyük ve güçlü olduğunu ispat ettiğini belirterek şöyle devam etti, “Bu gayretleri bizzat takip ederek sorumluluk üstlenen ve yurt dışında salgına yakalanan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarını engelleyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun şahsında tüm hariciye teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum.”

ÖZDEMİR: "AB KORSANCA DAVRANDI"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "assa Hazar, Basra, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz arasında kalan tüm alanlarda yoğun ve hızlı gündemlerin yaşanıyor oluşu asla dikkatlerden kaçırılmamalıdır" dedi.
SİYASET 25.11.2020 13:19:00 0