https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/p257824016/reports/defaulthome

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.05.2021 15:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere buradan ulaşabilirsiniz

Arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi yapılacak

İstanbul/Beşiktaş'ta bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi yapılacak.
RESMİ İLAN 6.05.2021 18:52:00 0